Dlaczego czyste powietrze?

UWAGA! Istnieje niebezpieczeństwo, które ukryte jest w nieuzdatnionym powietrzu !

W procesie sprężania wytwarza się znaczna ilość ciepła, tak więc sprężone powietrze po opuszczeniu sprężarki jest na tyle gorące, że w zetknięciu z warunkami zewnętrznymi na zasadzie różnicy temperatur powoduje, iż rozpoczyna się skraplanie wody zmieszanej z oparami oleju tworząc agresywny kondensat który może spowodować uszkodzenie przewodów i podłączonego sprzętu.

PAMIĘTAJ! Tylko wytrącanie wody poza układ przedłuża żywotność wszystkich urządzeń zasilanych powietrzem. Jeżeli nie zastosowalibyśmy urządzeń poprawiających jakość sprężonego powietrza, to duża część tego powodującego korozję osadu dostałaby się do instalacji uszkadzając narzędzia pneumatyczne a także inne elementy robocze, co wiąże się również z produktem finalnym.

NIE ZAPOMINA J! Niska jakość sprężonego powietrza to strata twojego czasu i pieniędzy.

Wkrótce po tym jak agresywny kondensat dostanie się do sieci sprężonego powietrza, zaczynają się poważne kłopoty. Poniżej kilka najczęściej spotykanych i najbardziej kosztownych problemów, które dotykają użytkowników:

  • wyroby finalne lub materiały, które mają kontakt z zanieczyszczonym powietrzem mogą ulec zniszczeniu lub obniżeniu jakości,
  • wyzsze koszty naprawy narzedzi, maszyn i urzadzen pneumatycznych – regularne awarie,
  • korozje rurociagu (bardzo kosztowne ubytki sprezonego powietrza),
  • zwiekszone koszty konserwacji sieci,
  • przestoje w produkcji,
  • czyli krótko mówiac znaczne podwyzszenie kosztów stosowania sprezonego powietrza.

PODSUMOWUJĄC !
Efektem braku osuszania sprężonego powietrza jest niższa wydajność, zwiększone koszty utrzymania i eksploatacji, przestój w produkcji a także wyższe koszty naprawy narzędzi, maszyn i urządzeń pneumatycznych. Tylko suche powietrze może zminimalizować koszty i uszkodzenia.

Czy osuszacz sprężonego powietrza jest potrzebny?

Instalacja sprężarki bez dalszego systemu uzdatniania powietrza będzie dostarczać przy wilgotności względnej wynoszącej 100% powietrze, które nie będzie mogło zatrzymać wilgoci w postaci pary, co będzie przejawiać się wykropleniem pary wodnej. Temperatura która powoduje skraplanie to punkt rosy.

Skropliny w instalacji sprężonego powietrza mogą powodować różne uszkodzenia , np. krozja rur, zaworów i innych elementów systemu .

Korozja – powstaje w wyniku połączenia soli i kwasów co w efekcie powoduje stopniowe zżeranie materiału.

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne – bakterie, wirusy i pleśni są bardzo małe – rozwijają się silnie w środowisku kwaśnym, a olej i zanieczyszczenia są dla nich doskonałą pożywką, dlatego ich rozmnażanie w nie osuszonym systemie sprężonego powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia.