Klasa jakości powietrza

Czystość sprężonego powietrza dzieli się na 6 różnych klas jakości zgodnie z normą ISO 8573-1 :

Klasa sprężonego powietrza Elementy stałe Wielkość max μm Elementy stałe Max stężenie mg/m3 Woda Ciśnienie maksymalne Punkt rosy °C Stężenie oleju mg/m3
1 0,1 0,1 -70 0,01
2 1 1 -40 0,1
3 5 5 -20 1
4 15 8 3 5
5 40 10 7 25
6 10

W zależności od zastosowania potrzebujemy system sprężonego powietrza zaprojektowany wraz z urządzeniami od uzdatniania powietrza o określonej jakości.

W celu usunięcia wilgoci z układu sprężonego powietrza należy zastosować jeden z poniższych osuszaczy w zależności od zalecanego stopnia filtracji:

osuszacz ziębniczy

osuszacz adsorpcyjny

osuszacz membranowy

UWAGA! Skroplona woda z instalacji sprężonego powietrza nie powinna być odprowadzana do kanalizacji z niebezpieczną zawartością. Niezależnie od konstrukcji instalacji sprężonego powietrza, która zawiera skropliny oleju, cząstki wody i kurzu, cząstki łącznie z węglowodorami, dwutlenek siarki, miedź, ołów, żelazo i wieloma innymi. Niemniej jednak istnieją lokalne różnice w granicach prawnych szkodliwych substancji i wartości pH.