SCHEMAT INSTALACJI DOBÓR SPRZĘTU

Przy projektowaniu instalacji sprężonego powietrza następujące elementy powinny być uporządkowane, aby znaleźć odpowiedni poziom techniczny i ekonomiczny inwestycji i eksploatacji:

  • Jak duże jest zapotrzebowanie na sprężone powietrze?
  • Jakie ciśnienie robocze jest wymagane?
  • Temperatura otoczenia?
  • Temperatura powietrza ze sprężarki?
  • Jaki jest cykl pracy? Czy jest to praca ciągła? Czy istnieją różne źródła?
  • Jakie są wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza?
  • Czy wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza są takie same dla całego systemu / wszystkich użytkowników?

Istnieją dwa główne typy systemów sprężonego powietrza:

  • Olejowe
  • Wolne od oleju

 

01  02

 

Wybór rodzaju sprężarki zależy od wykorzystania, klasy jakości i wymagań przemysłowych.

PROJEKT SYSTEMU
Podczas projektowania systemów instalacji sprężonego powietrza należy również określić poziom automatyzacji do monitorowania, sprawozdawczości i obserwacji. Korzyści z kontroli to:
zmniejszone koszty energii i konserwacji.

_large

Opis proponowanego układu: za sprężarką śrubową olejową ERS VORTEX należy umieścić separator wodny Scan Dryer w celu usunięcia większych cząstek wody. Następnie na spływie kondensatu zbiornika powietrza należy zainstalować automatyczny dren w celu czasowego spustu kondensatu ze zbiornika powietrza. Kolejny etap to instalacja osuszacza ziębniczego SCAN DRYER SD w budynku dopasowanego do przepływu powietrza sprężarki, który ma usunąć wodę i olej z powietrza. Kolejna rzecz to umieszczenie za osuszaczem ziębniczym separatora olej/woda w celu odseparowania oleju od wody. Olej zbierany w zbiorniczku należy zutylizować a czystą wodę poprowadzić do kanalizacji.