Sprężone powietrze

Sprężone powietrze jest sprężonym powietrzem atmosferycznym. Sprężanie powietrza następuje za pomocą sprężarki. Powietrze z pomieszczenia, w którym umieszczona jest sprężarka jest zasysane z otoczenia do sprężarki, a powietrze zanieczyszczone jest niestety częściowo do niej dostarczane. Jak wiemy w powietrzu atmosferycznym znajdują się cząstki stałe, wilgoć, olej, kurz itp. Sprężarka wytwarza pewną ilość powietrza, przepływu i objętości na jednostkę czasu (mocy). Cała pojemność jest mierzona w jednostkach, takich jak m3/min, l/min lub l/s w zakresie odpowiedniego ciśnienia. Sprężone powietrze służy do zasilania różnych procesów produkcyjnych i istnieje wiele branż, które wykorzystują sprężone powietrze do wielorakich zastosowań.

Powietrze ma różnorodne zastosowanie, dlatego też istnieją różne wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza. Niektóre wspólne kryteria to:

  • Zawartość wody / oleju
  • Pył
  • Sterylność
  • Zapach / Smak

Aby zaspokoić różne wymagania jakościowe a tym bardziej restrykcyjne istnieję systemy klasyfikacyjne.

 

Osuszacze sprężonego powietrza Scan Dryer i oferowane przez nas sprężarki śrubowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:

Powietrze atmosferyczne składa się z:

%

azotu

%

tlenu

%

innych gazów (np.: dwutlenek węgla i argon)