SCAN DRYER

  • tajemnica jest wewnątrz
  • wybierz już dziś osuszacz Scan Dryer

Zachowaj ostrożność
Istnieje niebezpieczeństwo, które ukryte jest w nieuzdatnionym powietrzu ! W procesie sprężania wytwarza się znaczna ilość ciepła, tak więc sprężone powietrze po opuszczeniu sprężarki jest na tyle gorące, że w zetknięciu z warunkami zewnętrznymi na zasadzie różnicy temperatur powoduje, iż rozpoczyna się skraplanie wody zmieszanej z oparami oleju tworząc agresywny kondensat który może spowodować uszkodzenie przewodów i podłączonego sprzętu .

01

02

BRAK WODY OZNACZA BRAK RDZY

BRAK AWARII TO BRAK NIEPOTRZEBNYCH INWESTYCJI

TO MOŻE CIĘ NIEDOTYCZYĆ ! JESTEŚMY DLA CIEBIE – SCAN DRYER

TWÓJ ZAUFANY MIĘDZYNARODOWY DORADCA

Lista najczęściej spotykanych i najbardziej kosztownych problemów, które dotykają użytkowników nie posiadających osuszacza sprężonego powietrza:

 

  • produkty finalne lub materiały, które mają kontakt z zanieczyszczonym powietrzem mogą zostać zniszczone lub ulec obniżeniu jakości,
  • wyższe koszty naprawy narzędzi, maszyn i urządzeń pneumatycznych – regularne awarie,
  • korozje rurociągu (bardzo kosztowne ubytki sprężonego powietrza),
  • zwiększone koszty konserwacji sieci,
  • przestoje w produkcji, czyli krótko mówiąc znaczne podwyższenie kosztów stosowania sprężonego powietrza.